iBCoaching

iBCoaching

Bedrijven zijn op zoek naar manieren om hun personeelsformatie te verduurzamen: hoogwaardige instroom, geregisseerde uitstroom, minder ziekteverzuim, hogere kwaliteit en betere inzetbaarheid van medewerkers. Dat leidt tot welbevinden en comfort van medewerkers en dat staat gelijk aan een grotere concurrentiekracht.

 

Via een nieuw instrument, de  Werkenergieanalyse, is iBCoaching in staat om de werkgever een scherp omlijnd beeld te geven van de kwaliteit van de personeelsformatie. Op grond daarvan wordt een actieplan opgesteld dat de werkgever concreet in staat stelt om die kwaliteit verder te verbeteren. Een betere winstgevendheid van het menselijk kapitaal van de onderneming is hiervan het gevolg.

 

De Werkenergieanalyse is een Nederlandse ontwikkeling.

iBCoaching, onder Alternatief vzw, is de eerste organisatie die dit digitale instrument aanbiedt in Vlaanderen.