bevlogenheid

BLOG

Bevlogenheid

15 maart 2019 

Wat is bevlogenheid?

 

Bevlogenheid is “een positieve toestand van opperste voldoening, die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie”, aldus Bakker (2009).

Vitaliteit is de energie en veerkracht waarmee werknemers hun werk doen. Toewijding is de betrokkenheid, het enthousiasme en de voldoening ten aanzien van het werk en de organisatie. Absorptie is de focus en gedrevenheid waarmee werknemers opgaan in hun werk.

Bevlogen medewerkers vallen in positieve zin op bij hun collega’s en leidinggevenden, melden zich minder snel ziek, nemen meer extra taken op zich, zijn meer bereid om hun collega’s te helpen, lopen minder snel tegen een burnout aan en zijn – last but not least – productiever.

Zoals aangehaald is betrokkenheid een verwant begrip aan bevlogenheid. Betrokkenheid is dus geen synoniem voor bevlogenheid. Dat komt doordat er een verschil tussen de begrippen bestaat. Medewerkers die bevlogen zijn hebben een hart voor hun werk. Medewerkers die betrokken zijn hebben een hart voor hun organisatie. Het verschil zit dus in de liefde voor datgene ze graag hebben. Idealiter, voor zowel de organisatie als de medewerker, is een medewerker betrokken en bevlogen want dat biedt beide partijen voordelen.

 

Wetenschappelijk onderzoek

 

Er is ook een positieve relatie tussen bevlogenheid en prestaties van bedrijven. Onderzoek in Amerika door o.a. Harter (2002) wijst dat uit. Het onderzoek werd gehouden onder 200.000 medewerkers van 36 bedrijven uit diverse sectoren. Belangrijkste resultaat van het onderzoek was de hoge mate van invloed die betrokkenheid heeft op de organisatieresultaten. Als we teams met veel bevlogen mensen mensen vergelijken met teams met weinig bevlogen mensen, dan scoren de bevlogen teams significant beter op omzet (+12%), klanttevredenheid (+12%) en productiviteit (+18%).Recenter onderzoek uit 2010 bevestigt dit gegeven. Onderzoeker Arnold Bakker (Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft van dit onderzoek een wetenschappelijk model gemaakt dat de belangrijkste energie- en stressbronnen op organisatieniveau weergeeft.

 

It takes two to tango

 

Bevlogenheid vergt niet alleen een inspanning van medewerkers door zich te wenden tot hun talenten, leren en ontwikkelen, maar vereist een dialoog met de werkgever waarbij de individuele drijfveren en collectieve ambities worden afgestemd met elkaar. De Werkenergieanalyse® biedt mogelijkheden om deze punten bespreekbaar te maken omdat er een duidelijk prioriteitenplan uitrolt. Zodoende kunnen medewerkers worden ingezet op hun kernkwaliteiten en werken aan zaken die zij zinvol vinden, waarin hun passie ligt en waarin zij talenten verder kunnen ontwikkelen.

RECENT