Werkenergieanalyse®

VERHOOG UW PRESTATIES

 

Bevlogen teams scoren beter op omzet (+12%), klanttevredenheid (+12%) en productiviteit (+18%).

BESTRIJD ZIEKTEVERZUIM


Bevlogen medewerkers melden zich minder snel ziek en maken minder kans op een burn-out.

TEVREDEN WERKNEMERS


Bevlogen werknemers gaan op een plezierige wijze op in hun werk, zijn hulpvaardig en productiever.

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

 

De loopbaancoaching tool Werkenergieanalyse® is gebaseerd op een Amerikaans onderzoek van Harter uit 2002. Het onderzoek werd gehouden onder 200.000 medewerkers van 36 bedrijven uit diverse sectoren. Belangrijkste resultaat van het onderzoek was de hoge mate van invloed die betrokkenheid heeft op de organisatieresultaten. Recenter onderzoek uit 2010 bevestigt dit gegeven. Onderzoeker Arnold Bakker (Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft van dit onderzoek een wetenschappelijk model gemaakt dat de belangrijkste energie- en stressbronnen op organisatieniveau weergeeft.

HOE WERKT HET?

De Werkenergieanalyse® begint met een online vragenlijst die door uw medewerker wordt ingevuld. De vragenlijst is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van bevlogenheid en vitaliteit. Na het invullen van de vragen ontvangt de werknemer een persoonlijke rapportage die inzicht geeft in de scores op het gebied van energie- en stressbronnen, betrokkenheid en toewijding.

Tijdens een gesprek met een van onze coaches krijgt de medewerker inzicht in zijn of haar persoonlijke energie- en stressbronnen. Omdat de resultaten gespecificeerd worden op organisatie- en functieniveau, krijgen de medewerkers een helder beeld van de huidige situatie en wordt duidelijk welke vervolgstappen er genomen moeten worden. Deze vervolgstappen hangen natuurlijk af van het doel waarmee de Werkenergieanalyse® is ingezet.

Onze werkwijze

iBCOACHING is de Belgische aanbieder van de Werkenergieanalyse®

iBCOACHING is de Belgische partner van YouKnow, de Nederlandse ontwikkelaar van de Werkenergieanalyse®. Het loopbaancoaching instrument Werkenergieanalyse® helpt teamleiders, personeelsverantwoordelijken en werkgevers om energie- en stressbronnen van een individuele medewerker en een team in beeld te brengen. Met de tool krijgt u op organisatie- en functieniveau inzicht in de toewijding, vitaliteit en betrokkenheid van uw werknemers. De Werkenergieanalyse® is een uniek loopbaancoaching instrument dat u kunt inzetten voor onder andere:

✓ Talentontwikkeling

✓ Teamcoaching

✓ Re-integratie

✓ Duurzame inzetbaarheid

✓ Loopbaanadvies

Outplacement